Zdarzenie Termin Ogłoszenie o rozpoczęciu Konkursu 23 marca 2021 r. Zamknięcie przyjmowania zgłoszeń i filmów zrealizowanych przez uczestników Konkursu 31 października 2021 r. Ogłoszenie nazwisk uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do finału Konkursu  listopad 2021  r. Finał Konkursu grudzień 2021 r.

Read More →

Mamy przyjemność ogłosić rozpoczęcie IV już edycji Konkursu. W tym roku Uczestnicy przedstawiają swój pomysł na propagowanie wiedzy na temat praw człowieka, kształtowanie właściwych postaw w kontekście respektowania poszczególnych praw człowieka. Film można nakręcić w dowolnej technologii, dowolnym sprzętem (kamerą, aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym). Długość filmu nie powinna przekraczać 2 minut. Oceniana będzie zarówno warstwa […]

Read More →

W czwartek 24 września br. wyłoniono zwycięzców konkursu „Law in action – czyli prawo na co dzień”, organizowanego już po raz trzeci przez Izbę warszawską. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną tegoroczna edycja finału nie mogła odbyć się stacjonarnie przy udziale twórców filmów, ich rodzin, znajomych i znamienitych gości. Nie wpłynęło to jednak na pracę […]

Read More →

W związku z trwającymi nadal ograniczeniami związanymi z epidemią wirusa COVID-19 oraz przedłużeniem terminu zamknięcia szkół, informujemy, że: Przedłużamy termin na składanie zgłoszeń młodzieży do Konkursu wraz z materiałem filmowych do dnia 31 maja 2020 r. włącznie, Finał Konkursu zostanie przeprowadzony w terminie późniejszym, o czym poinformujemy Państwa ze stosownym wyprzedzeniem. Wszelkie informacje dotyczące tegorocznej […]

Read More →

W związku ze szczególną sytuacją zagrożenia epidemiologicznego i podjętych środków ostrożności, w tym m.in. zamknięcia szkół oraz zaleceń Kuratorium Oświaty do nieprzystępowania do wszelkich konkursów, które odbywają się poza placówkami szkolnymi, informujemy, że: Przedłużamy termin na składanie zgłoszeń młodzieży do Konkursu wraz z materiałem filmowych do dnia 5 kwietnia 2020 r. włącznie, Odwołujemy termin finału […]

Read More →

Zdarzenie Termin Ogłoszenie o rozpoczęciu Konkursu 27 stycznia 2020 r. Zamknięcie przyjmowania zgłoszeń i filmów zrealizowanych przez uczestników Konkursu 15 marca 2020 r. Ogłoszenie nazwisk uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do finału Konkursu 25 marca 2020  r. Finał Konkursu 8 kwietnia 2020 r.

Read More →

Mamy przyjemność ogłosić rozpoczęcie III już edycji Konkursu. W tym roku chcielibyśmy zwrócić uwagę młodzieży na coraz powszechniejsze zjawisko hejtu w Internecie i w realnym życiu. Młodzież musi umieć rozpoznawać to zjawisko i skutecznie mu się przeciwstawiać. Z tego względu proponujemy, aby tematem przewodnim tegorocznej edycji Konkursu było stworzenie autorskiego materiału audiowizualnego – filmu, w […]

Read More →

W środę, 3 kwietnia 2019 r., w warszawskim kinie Wisła odbył się finał filmowego konkursu dla dzieci i młodzieży w wieku 13-19 lat, którego organizatorem była Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie. Jury konkursu przy wsparciu gości specjalnych wyłoniło 3 zwycięzców z grona 10 finalistów, a publiczność miała okazję przyznać dodatkowe wyróżnienie czwartej produkcji. Najlepsze […]

Read More →

Uprzejmie informujemy, że wyłoniono laureatów Konkursu, których dzieła zostaną zaprezentowane podczas uroczystego finału Konkursu. Do finału zakwalifikowani zostali następujący uczestnicy/grupy uczestników: Karolina i Kuba, Anita i Maciek, Michał Jabłoński, Klaudia Ruszkowalska i Magdalena Pikalska, Oktagon, The Klaszczers, Drużyna E, Leon Zieliński, Kwiatuszki, Justyna Adamczyk. Laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy ich na uroczysty finał, który odbędzie […]

Read More →

Uprzejmie informujemy, że Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie powołał członków i przewodniczącego Komisji eliminacyjnej w składzie: Przewodnicząca Komisji – radca prawny Katarzyna Barańska, Członek Komisji – radca prawny Olga Barankiewicz Członek Komisji – radca prawny Anna Adamczak. Spośród wszystkich nadesłanych filmów Komisja eliminacyjna dokona wyboru 10 najlepszych filmów, które zostaną wyświetlone podczas […]

Read More →