Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

 1. Zapoznaj się uważnie z Regulaminem Konkursu.
 2. Najpóźniej do 8 marca 2019 r. zarejestruj się za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej oraz prześlij film.
 3. Po wypełnieniu zgłoszenia prześlij skan wymaganych Regulaminem oświadczeń, których wzory dostępne są na stronie.
 4. Film należy przesłać na adres e-mail: lawinaction@oirpwarszawa.pl za pośrednictwem platformy WeTransfer najpóźniej do dnia 8 marca 2019 r.
 5. Po otrzymaniu linka poinformujemy Cię, że film do nas dotarł i możemy go odtworzyć.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie może wziąć udział uczeń lub grupa uczniów (maksymalnie 3 osoby) szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych w wieku od 13 do 19 lat.

Jak przygotować film?

Pamiętaj, że film musi stanowić wynik Twojej oryginalnej pracy twórczej i nie może naruszać praw osób trzecich, nie może w żadnej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych materiałów, nie może również stanowić materiałów, które w całości było publikowane w jakichkolwiek mediach.

Wymagania techniczne filmu: rozdzielczość minimalna 720 px (1280 x 720), długość maksymalna – 2 min.

Tematy filmu:

 • Jestem obywatelem – co mi wolno? Jakie są moje obowiązki?
 • Jestem dzieckiem moich rodziców, uczniem mojej szkoły – jak powinni mnie traktować dorośli?
 • Jestem konsumentem – jakie mam prawa jako konsument?
 • Jestem spadkobiercą – co mam zrobić, gdy odziedziczę spadek?
 • Jestem na Facebooku/Instagramie – jak mam się zachować, żeby być bezpiecznym w sieci?
 • Jestem pracownikiem – czy małoletni może pracować?

Jak będą oceniane i nagradzane filmy?

Przy ocenie nadesłanych filmów będziemy brać pod uwagę wartość merytoryczną, artystyczną i techniczną. Do 22 marca 2019 r. wybierzemy dziesięć finałowych filmów, które zostaną wyświetlone podczas uroczystego finału zorganizowanego do 4 kwietnia 2019 r. O dokładnym terminie finału poinformujemy każdego z uczestników. Podczas finału wybierzemy trzy filmy, które zostaną nagrodzone upominkami rzeczowymi.