Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

  1. Zapoznaj się uważnie z Regulaminem Konkursu.
  2. Najpóźniej do 30 września 2024 r. zarejestruj się za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej oraz prześlij film.
  3. Po wypełnieniu zgłoszenia prześlij skan wymaganych Regulaminem oświadczeń, których wzory dostępne są na stronie.
  4. Film należy przesłać za pośrednictwem platformy udostępnionej przez Organizatora. Link do platformy zostanie przesłany do Uczestnika po dokonaniu przez niego rejestracji.
  5. Po otrzymaniu filmu w terminie do 3 dni roboczych poinformujemy Cię, że film do nas dotarł i możemy go odtworzyć.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie może wziąć udział uczeń lub grupa uczniów (maksymalnie 3 osoby) szkół podstawowych i  ponadpodstawowych w wieku od 13 do 19 lat.

Jak przygotować film?

Pamiętaj, że film musi stanowić wynik Twojej oryginalnej pracy twórczej i nie może naruszać praw osób trzecich, nie może w żadnej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych materiałów, nie może również stanowić materiałów, które w całości było publikowane w jakichkolwiek mediach.

Wymagania techniczne filmu: rozdzielczość minimalna 720 px (1280 x 720), długość maksymalna – 2 min.

Temat filmu:

W tym roku Uczestnicy przedstawiają swój pomysł na propagowanie wiedzy na temat pomocy prawnej dla uchodźców wojennych.

Jak będą oceniane i nagradzane filmy?

Przy ocenie nadesłanych filmów będziemy brać pod uwagę wartość merytoryczną, artystyczną i techniczną. O dokładnym terminie finału poinformujemy każdego z uczestników. Podczas finału wybierzemy trzy filmy, które zostaną nagrodzone upominkami rzeczowymi.