Zdarzenie Termin Ogłoszenie o rozpoczęciu Konkursu 5 września 2022 r. Zamknięcie przyjmowania zgłoszeń i filmów zrealizowanych przez uczestników Konkursu 28 lutego 2023 r. Ogłoszenie nazwisk uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do finału Konkursu do 15 marca 2023  r. Finał Konkursu do 31 maja 2023 r.

Read More →

Mamy przyjemność ogłosić rozpoczęcie V już edycji Konkursu. W tym roku Uczestnicy przedstawiają swój pomysł na propagowanie wiedzy na temat pomocy prawnej dla uchodźców wojennych. Film można nakręcić w dowolnej technologii, dowolnym sprzętem (kamerą, aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym). Długość filmu nie powinna przekraczać 2 minut. Oceniana będzie zarówno warstwa merytoryczna, jak i artystyczna filmu. Uczestnikami […]

Read More →