ZdarzenieTermin
Ogłoszenie o rozpoczęciu Konkursu5 września 2022 r.
Zamknięcie przyjmowania zgłoszeń i filmów zrealizowanych przez
uczestników Konkursu
28 lutego 2023 r.
Ogłoszenie nazwisk uczestników, którzy zostali zakwalifikowani
do finału Konkursu
do 15 marca 2023  r.
Finał Konkursudo 31 maja 2023 r.