ZdarzenieTermin
Ogłoszenie o rozpoczęciu Konkursu5 września 2022 r.
Zamknięcie przyjmowania zgłoszeń i filmów zrealizowanych przez
uczestników Konkursu
15 listopada 2022 r.
Ogłoszenie nazwisk uczestników, którzy zostali zakwalifikowani
do finału Konkursu
do 30 listopad 2022  r.
Finał Konkursudo 31 grudnia 2022 r.