Zdarzenie Termin Ogłoszenie o rozpoczęciu Konkursu 23 marca 2021 r. Zamknięcie przyjmowania zgłoszeń i filmów zrealizowanych przez uczestników Konkursu 31 października 2021 r. Ogłoszenie nazwisk uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do finału Konkursu  listopad 2021  r. Finał Konkursu grudzień 2021 r.

Read More →

Mamy przyjemność ogłosić rozpoczęcie IV już edycji Konkursu. W tym roku Uczestnicy przedstawiają swój pomysł na propagowanie wiedzy na temat praw człowieka, kształtowanie właściwych postaw w kontekście respektowania poszczególnych praw człowieka. Film można nakręcić w dowolnej technologii, dowolnym sprzętem (kamerą, aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym). Długość filmu nie powinna przekraczać 2 minut. Oceniana będzie zarówno warstwa […]

Read More →