Zdarzenie Termin Ogłoszenie o rozpoczęciu Konkursu 4 kwietnia 2024 r. Zamknięcie przyjmowania zgłoszeń i filmów zrealizowanych przezuczestników Konkursu 30 września 2024 r. Ogłoszenie nazwisk uczestników, którzy zostali zakwalifikowanido finału Konkursu do 13 października 2024  r. Finał Konkursu do 15 listopada 2024 r.

Read More →

Mamy przyjemność ogłosić powrót Konkursu .„Law in action – czyli prawo na co dzień. Podczas V edycji konkursu Uczestnicy przedstawiają swój pomysł na propagowanie wiedzy na temat praw zwierząt. Film można nakręcić w dowolnej technologii, dowolnym sprzętem (kamerą, aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym). Długość filmu nie może przekraczać 2 minut. Oceniana będzie zarówno warstwa merytoryczna, jak […]

Read More →