Informacja o przetwarzaniu danych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa (zwana dalej „Administratorem”), NIP: 526-025-09-43. Twoje dane są przetwarzane w celu komunikacji z Tobą. Przysługuje Ci prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z art. 15-22 RODO.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.