Zdarzenie Termin
Ogłoszenie o rozpoczęciu Konkursu 23 marca 2021 r.
Zamknięcie przyjmowania zgłoszeń i filmów zrealizowanych przez uczestników Konkursu 31 października 2021 r.
Ogłoszenie nazwisk uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do finału Konkursu  listopad 2021  r.
Finał Konkursu grudzień 2021 r.