Zdarzenie Termin
Ogłoszenie o rozpoczęciu Konkursu 23 marca 2021 r.
Zamknięcie przyjmowania zgłoszeń i filmów zrealizowanych przez uczestników Konkursu 21 czerwca 2021 r.
Ogłoszenie nazwisk uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do finału Konkursu 2 września 2021  r.
Finał Konkursu wrzesień 2021 r.