W związku ze szczególną sytuacją zagrożenia epidemiologicznego i podjętych środków ostrożności, w tym m.in. zamknięcia szkół oraz zaleceń Kuratorium Oświaty do nieprzystępowania do wszelkich konkursów, które odbywają się poza placówkami szkolnymi, informujemy, że:

  1. Przedłużamy termin na składanie zgłoszeń młodzieży do Konkursu wraz z materiałem filmowych do dnia 5 kwietnia 2020 r. włącznie,
  2. Odwołujemy termin finału Konkursu wyznaczony pierwotnie na dzień 8 kwietnia 2020 r.,
  3. Finał Konkursu zostanie przeprowadzony w terminie późniejszym, o czym poinformujemy Państwa ze stosownym wyprzedzeniem.

Wszelkie informacje dotyczące tegorocznej edycji Konkursu znajdziecie Państwo na stronie  https://lawinaction.oirpwarszawa.pl

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt bezpośrednio na adres e-mail dedykowany Konkursowi: lawinaction@oirpwarszawa.pl