Zdarzenie Termin
Ogłoszenie o rozpoczęciu Konkursu 27 stycznia 2020 r.
Zamknięcie przyjmowania zgłoszeń i filmów zrealizowanych przez uczestników Konkursu 15 marca 2020 r.
Ogłoszenie nazwisk uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do finału Konkursu 25 marca 2020  r.
Finał Konkursu 8 kwietnia 2020 r.