16 stycznia 2019 r. – ogłoszenie o rozpoczęciu Konkursu

8 marca 2019 r. – zamknięcie przyjmowania zgłoszeń i filmów zrealizowanych przez uczestników Konkursu

22 marca 2019 r. – ogłoszenie nazwisk uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do finału Konkursu

4 kwietnia 2019 r. – finał Konkursu