Uprzejmie informujemy, że Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie powołał członków i przewodniczącego Komisji eliminacyjnej w składzie:

  1. Przewodniczący Komisji – radca prawny Sławomir Żałobka,
  2. Członek Komisji – radca prawny Konrad Wasilewski,
  3. Członek Komisji – radca prawny Olga Barankiewicz.

Spośród wszystkich nadesłanych filmów Komisja eliminacyjna dokona wyboru 10 najlepszych filmów, które zostaną wyświetlone podczas uroczystego finału Konkursu.

W wyborze najlepszych filmów Komisja kierować będzie się następującymi kryteriami:

  1. wartość merytoryczna;
  2. wartość artystyczna,
  3. wartość techniczna.

Spełnienie każdego z powyższych kryteriów punktowane jest przez każdą osobę wchodzącą w skład Komisji w wysokości od 1 do 5 punktów. Każdy z filmów może otrzymać maksymalnie 45 punktów.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie Konkursu do dnia 27 kwietnia 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że finał Konkursu odbędzie się w dniu 8 maja 2018 r., godz. 11:00 w warszawskim Kinie Wisła (plac Thomasa Woodrowa Wilsona 2, 01-615 Warszawa).

O szczegółach finału informować będziemy laureatów – autorów 10 najlepszych filmów – poprzez stronę internetową, a także via e-mail.