30 marca 2018 r. – zakończenie przyjmowania zgłoszeń i filmów zrealizowanych przez uczestników Konkursu,

27 kwietnia 2018 r. – ogłoszenie nazwisk uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do finału Konkursu.

8 maja 2018 r. – finał Konkursu.